Visie

“Indien gij vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen”

 

Positieve Psychologie en Positieve Therapie

De professionals van SHaRE baseren hun werk op de uitgangspunten van de Positieve Psychologie. Deze wetenschappelijke stroming in de psychologie richt zich op het versterken van de talenten en de mogelijkheden van mensen in plaats van hun beperkingen en afwijkingen. De meeste mensen willen niets liever dan een betekenisvol, gezond en gelukkig leven: voor zichzelf en voor anderen. SHaRE helpt mensen om dit doel te bereiken. Dit doen wij door mensen te helpen hun positieve karaktereigenschappen te ontdekken en te versterken, zodat zij deze kunnen inzetten voor anderen. De inzichten uit de Positieve Psychologie zijn hierbij uitermate nuttig en succesvol gebleken.

De centrale thema’s in de Positieve Psychologie zijn: liefde, veerkracht, positiviteit, relatievorming, vriendelijkheid, geduld, altruïsme, empathie, compassie, integriteit, creativiteit, verantwoordelijkheid, wijsheid en matigheid. De Positieve Psychologie bevordert middels coaching, therapie en scholing de gezondheid en het levensgeluk van mensen, zodat de samenleving als geheel ook kan floreren. Het werk van het Positive Psychology Center is een goed voorbeeld van toegepaste positieve psychologie.

Inmiddels zijn de inzichten en therapiesuccessen van de Positieve Psychologie omarmd door de belangrijkste stromingen in de psychotherapie: de Cognitieve Gedragstherapie (CGt), de Relatie- en Gezinstherapie en de Cliëntgerichte Psychotherapie. Bij SHaRE werken geregistreerde professionals met (vaak jarenlange) ervaring in deze vormen van psychotherapie. Zij zetten hun kennis en kunde in voor de SHaRE’s coaching, therapie en mediation.

 

Joodse levenskunst

 

“Als ik er niet voor mezelf ben, wie is er dan voor mij? Als ik er alleen voor mezelf ben, wat ben ik dan? En indien niet nu, wanneer dan wel?”

SHaRE maakt tevens gebruikt van de diepe inzichten uit de joodse filosofie en levenskunst. De voornoemde spreuk van Hillel uit het wijsheidsboek Pirkei Avos is hier een voorbeeld van. De spreuk wijst allereerst op de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individu afzonderlijk. Het is aan de mens zijn exclusieve doel waarvoor hij geschapen is, te vervullen. Niemand anders kan dat voor hem doen. Vervolgens stelt Hillel de tweede retorische vraag: wat ben ik nu helemaal, als ik er alleen voor mezelf ben? Deze vraag is zowel moreel als praktisch. Op welke manier draagt de mens verantwoordelijkheid voor de relatie met de ander? Ook hier wordt de mens voor de keuze gesteld te leven met en voor de ander. Dit betreft de richting naar de ander. Het is juist de beantwoording van deze tweede retorische vraag die ook in de Positieve Psychologie centraal staat. Hoe kan ik mijn talenten inzetten voor anderen? De derde en laatste vraag uit deze spreuk wijst op de tijdsbepaling. Op welk moment gaat de individuele mens dit besluit nemen en gaat hij handelen? Wanneer komt hij in actie? Morgen of nu?

In onze coaching, therapie, mediation en onderwijs maken we dankbaar gebruik van alle wijsheid uit de Tenach, Talmoed en literatuur uit de joodse levenskunst, onder andere de levenslessen uit de zogenoemde Mussar. Deze wijsheden combineren wij met de kennis en kunde uit de integratieve CGt en noemen dit “Mussar-CBT” (Mussar- Cognitive Behavioral Therapy).

Wellicht heb je weleens boeken gelezen van Sacks, Levinas, Heschel, Wiesel of Buber. Of heb je lezingen van hen gehoord? Of gehoord van het Mussar Institute Europa of Chabad, organisaties met een grote en positieve invloed op tal van wereldleiders, denkers en ‘gewone mensen’. Veelvoorkomende thema’s die bij deze invloedrijke denkers en organisaties aan bod komen zijn: liefde, rechtvaardigheid, compassie, verantwoordelijkheid en wijsheid. Deze thema’s sluiten naadloos aan bij het gedachtegoed uit de Positieve Psychologie en ons werk binnen Mussar-CBT in onze coaching-, therapie en mediation.

 

Het gedachtegoed van SHaRE in tien punten:

 

“Ik heb ontdekt dat vriendelijkheid het belangrijkste is in het leven” (Singer)

  1. Ieder mens is uniek (geschapen, authentiek en onvervangbaar) en heeft mensenrechten
  2. De mens is een relationeel wezen. Het werkelijke leven, zegt Martin Buber, is de ontmoeting
  3. Ieder mens verlangt naar liefde, gezondheid en levensgeluk
  4. De meeste mensen willen een bijdrage leveren aan een gezonde en rechtvaardige samenleving
  5. Een positieve levenshouding is goed voor onze gezondheid en levensgeluk
  6. Een realistische kijk op het leven helpt om onszelf, onze relaties en het leven i.h.a. niet te idealiseren of te romantiseren
  7. Moeite, teleurstellingen, pijn en verdriet horen bij het leven
  8. Negatieve ervaringen kunnen mensen helpen bij hun persoonlijke groei
  9. Mensen die in staat zijn tot zelfliefde en het liefhebben van anderen, zijn de gezondste en gelukkige mensen op aarde
  10. Kinderen hebben rechten die zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties