Kortdurende Opleiding Relatietherapie (KOR)

De Korte Opleiding Relatietherapie (KOR) is een opleiding van vier dagen en bestaat uit twee delen. De KOR wordt vanaf maart 2020 aangeboden via SHaRE en RINO Groep. De volgende editie van de KOR is maart 2021: start 8 maart 2021. Inschrijven via Rino Groep Utrecht.

Aanmeldingen via RINO Groep Utrecht: Er zijn nog plaatsen vrij.

 

Inhoud

Een eerste deel gaat in op de thema’s liefde en relatiekwaliteit bij partners met een liefdesrelatie. Deze mensen zijn vaak samenwonend of gehuwd. Speciale aandacht wordt besteed aan paren die te maken hebben met stressvolle levensomstandigheden, zoals een medische of psychische aandoening, en paren die te maken hebben met relatieproblemen. Een tweede gedeelte gaat in op een integratieve vorm van relatietherapie. Deze relatietherapie kent de naam VerbeterJeRelatie (VjR). Deze therapie kunnen partners geheel zelfstandig via internet volgen of in de vorm van blended therapie (internet en begeleiding door een professional). Dit programma wordt aanbevolen door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en ZN: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/2017/08/28/handvatten-e-health-ggz/

De KOR is toegankelijk voor verschillende beroepsgroepen, zoals (huis)artsen, praktijkondersteuners, medisch specialisten, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en andere professionals die werken met paren of die meer handvatten willen voor individuele therapie met naastbetrokkenen. Het minimale vooropleidingsniveau is HBO of hoger. De KOR is geschikt voor voornoemde professionals in opleiding. Deze KOR geeft toegang tot de registratie tot relatietherapeut VjR®

Lesdagen Korte Opleiding Relatietherapie

De Korte Opleiding Relatietherapie bestaat uit vier lesdagen en acht lessen. De indeling van de lesdagen en lessen is als volgt:

 • Les 1: De geschiedenis van de liefde
 • Les 2: Psychologen over liefde en relatiekwaliteit
 • Les 3: De theorie van de Intieme Duurzame Realistische Relatie (IDRR)
 • Les 4a: De invloed van de huidige tijdperiode op duurzame relaties; de postmoderne consumptieve relatie (PCR)
 • Les 4b: Introductie tot het integratieve programma VerbeterJeRelatie (VjR)
 • Les 5: De verschillende onderdelen van VjR (deel I)
 • Les 6: De verschillende onderdelen van VjR (deel II)
 • Les 7: De verschillende onderdelen van VjR (deel III) & Casuïstiek van VjR in de praktijk (deel I)
 • Les 8: Casuïstiek van VjR in de praktijk (deel II) & samenstellen highlights van de opleiding

 

De volgende onderwerpen worden in de lessen behandeld:

 • De geschiedenis van de liefde
 • De psychologie van de liefde en relatiekwaliteit bij partners
 • De theorie van de Intieme Duurzame Realistische Relatie (IDRR)
 • De invloed van de postmoderne tijd op de thema’s liefde en relatiekwaliteit
 • Relatietherapie met het programma VerbeterJeRelatie (VjR)
 • Verschillen tussen relatietherapie met VjR en andere vormen van relatietherapie
 • De invloed van de persoonlijke levensgeschiedenis van mensen op relatiekwaliteit in een duurzame relatie
 • Verschillende fasen in een duurzame relatie: van verliefdheid naar liefde
 • De verschillende spelregels voor een duurzame relatie
 • Man-vrouwverschillen
 • Relatiekwaliteit bij homoseksuele paren en verschillen bij man-vrouw paren
 • De invloed van een duurzame relatie op gezondheid, levensgeluk en levensduur
 • Ongelukkige relatie en relatiebreuk en haar consequenties op het welzijn van mensen
 • Ondermijnende factoren voor een duurzame relatie en relatietrauma
 • Relatietherapie

 

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden vanuit een multidisciplinair perspectief. Inzichten uit zowel de psychologie, filosofie, theologie, biologie, sociologie en psychotherapie komen aan bod en worden geïntegreerd met een historisch perspectief. Tijdens de opleiding maken we dankbaar gebruik van zowel oude als moderne inzichten over de thema’s liefde en relatiekwaliteit. Oude inzichten betreffen inzichten uit de oudheid, middeleeuwen en verlichting. Moderne inzichten betreffen inzichten uit de zogenoemde nieuwe tijd. Deze tijdperiode omvat de vroegmoderne tijd en de moderne tijd. U zult zien dat beide perspectieven, multidisciplinair en historisch, onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en nodig zijn om tot hoogwaardige kennis en kunde te komen.

De opleidingsroute tot Relatietherapeut-VjR ® is toegankelijk voor opgeleiden met HBO of hoger opleidingsniveau en bestaat uit a) Korte Opleiding Relatietherapie, b) casuïstiek en goedgekeurde verslaglegging van therapie bij een koppel, c) vier uren supervisie voor eerste jaar, vervolgjaren twee uren per jaar, d) jaarlijkse nascholingsdag, e) lidmaatschap van SHaRE Community, f) jaarlijks positieve klantbeoordelingen (gemiddeld ≥6). De registratie wordt jaarlijks afgegeven. Bij inschrijving in een register Relatietherapeut-VjR® is de therapeut gehouden aan de algemene voorwaarden en werkwijze van VerbeterJeRelatie (VjR).