Interview dr. G.J. Kloens in “De Omgeving”

“De onbarmhartige druk om je altijd maar gelukkig te voelen neemt toe Gert Jan ziet de radicale individualisering alleen maar toenemen. Hij geeft als voorbeeld de sociale media. Naast de vele voordelen hiervan, neemt het intermenselijke contact hierdoor af. Vooral onder jongeren, de nieuwe generatie. Virtueel hebben we veel vrienden, maar het gevoel van eenzaamheid stijgt alleen maar. Mensen voelen zich steeds minder verbonden en leger, blijkt uit allerlei onderzoeken. In de politiek en de zorg wordt het woord “samen” wel weer veel gebruikt, maar dit staat haaks op de realiteit.”

Lees het gehele interview met dr. G.J. Kloens in “De Omgeving”, de nieuwsbrief van de Naastbetrokkenenraad van Arkin hier:  De Omgeving december 2018