Consultatie

SHaRE Consultatie heeft het volgende aanbod:

 

Coaching voor mensen die inzicht willen in persoonlijke talenten en deze willen inzetten voor hun gezondheid en levensgeluk en dat van anderen.

Therapie voor mensen met psychische of relationele problemen. Deze therapie kan vanuit de Generalistische Basis-GGz (GB-GGz) worden vergoed door de Zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of een specialist voor de GB-GGz nodig. De therapeuten van SHaRE zijn geregistreerde professionals. Zij werken volgens de zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Een van de professionals van SHaRE heeft een bijdrage geleverd aan het waardevolle werk van het NKO.

Mediation voor mensen met relatieproblemen of een scheidingswens.

 

De coaching, therapie of mediation wordt gegeven door bekwame en ervaren professionals, die de positieve filosofie van SHaRE onderschrijven. Zij werken in Nederland en Israël. Zij zijn goed op de hoogte van de actuele vakliteratuur en de publicaties uit de levenskunstfilosofie. De SHaRE-professionals delen hun kennis en kunde graag met jou!

SHaRE werkt momenteel aan het oprichten van een community van professionals. Deze collega’s worden geschoold op het gebied de positieve psychologie, de positieve CGt,  de levenskunstfilosofie en duurzame liefdesrelaties. In 2018 hopen wij de community beschikbaar te stellen voor hulpvragers. Op dit moment kunt u een beroep op hen doen via ons contactformulier.

De doelstelling van SHaRE is ook om in 2020 een SHaRE Healthcare Centre te openen. Vanuit dit centrum zal SHaRE de werkzaamheden coördineren.

vjr_logoSHaRE maakt gebruik van eHealth. Volledige online consultatie voor relatieproblemen of een Relatie-APK, met of zonder professional, is al mogelijk via het online programma van VerbeterJeRelatie. Kijk op Verbeterjerelatie.nl voor dit aanbod, onder andere een gratis Relatietest en een webshop met mooie publicaties over liefde, relatiekwaliteit en seksualiteit.